Framgångsfaktorer för mikrobetalningssystem

Sammanfattning

(se den fullständiga rapporten på http://home.kniberg.com/henrik/thesis/)


Ett mikrobetalningssystem definieras i denna rapport som ett system ämnat för att hantera betalningar på upp till €1. Ett flertal sådana betalningssystem finns på marknaden idag, såsom PayPal, Paynova och i-mode. Det finns också ett antal betalsystem som har försvunnit såsom Beenz och Millicent. Säkerligen utvecklas det även nya betalningssystem hos flera bolag runtom i världen.

Syftet med detta examensarbete är att identifiera de faktorer som starkast påverkar ett betalsystems framgång. Genom analys av skillnader mellan vanliga betalsystem och mikrobetalsystem formulerades hypotesen att nykelfaktorerna för ett mikrobetalsystem är användarvänlighet, spridning, fast transaktionskostnad samt transaktionshastighet.

Över 120 olika betalsystem hittades genom en marknadsundersökning, mest genom Internetkällor. Dessa klassificerades sedan i grupperna elektronisk check, köparinitierad banköverföring, säljerinitierad banköverföring, förbetalt konto, förbetalt värdebevis, faktura samt delad betalrelation.

Den för rapporten grundläggande analysen fokuserades på de betalningssystem som representerar en framgång såsom i-mode och PayPal, och de som representerar ett misslyckande såsom Beenz och Millicent. Ett antal intervjuer gjordes också med relevanta bolag i Stockholm, Tokyo och San Francisco. Slutsatserna är följande: